น้ำคาวปลา (Lochia) เป็นของเหลวที่ออกมาจากโพรงมดลูกหลังคลอด โดยจะประกอบไปด้วย เศษเนื้อเยื่อ ชิ้นส่วนต่าง ๆ อาทิ เลือด น้ำคร่ำ ที่ปกคลุมบริเวณโพรงมดลูก หลังจากรกได้ลอกตัวออกไปแล้ว เยื่อบุเหล่านี้จะถูกขับออกมาโดยการบีบรัดตัวของมดลูกหลังคลอด

ลักษณะของน้ำคาวปลา

ลักษณะและสีของน้ำคาวปลาอาจแตกต่างกันไปตามช่วงวันหลังคลอด ดังนี้

■         วันที่ 1-3 สีแดงเข้ม ลักษณะคล้ายลิ่มเลือดขนาดเล็ก มีขนาดใหญ่ไม่เกินผลลูกพลัม

■         วันที่ 4-10 สีค่อนไปทางชมพูหรือน้ำตาล เริ่มมีความเหลวมากขึ้น

■         วันที่ 7-14 สีค่อนไปทางเหลือง มีลักษณะคล้ายครีม

*ถ้าน้ำคาวปลามีกลิ่นเหม็นมากผิดปกติ หรือมีสีที่ผิดปกติ เช่น สีเขียว สีเหลือง นั่นหมายถึงการติดเชื้อหรือมดลูกอักเสบ ควรไปโรงพยาบาลเพื่อพบแพทย์ทันที

ทำไมต้องขับน้ำคาวปลา ?

            การขับน้ำคาวปลาหลังคลอดบุตร จะช่วยให้มดลูกเข้าอู่ได้เร็วขึ้น และช่วยฟื้นฟูร่างกายคุณแม่หลังคลอดให้กลับมาเป็นปกติได้ดียิ่งขึ้น โดยเราสามารถปล่อยให้น้ำคาวปลาขับออกมาเองก็ได้ ซึ่งอาจใช้เวลาประมาณ 4 – 8 สัปดาห์ แต่หากไม่สบายใจ อาจเลือกใช้สมุนไพรที่มีสรรพคุณช่วยขับน้ำคาวปลา อาทิ “เอี๊ยะบ่อเช่า” โดยข้อควรระวังก็คือ สมุนไพรที่เลือกใช้นั้นต้องได้รับการรับรองโดยองค์การอาหารและยา และไม่ควรกินยาสตรี หรือยาขับน้ำคาวปลา ที่มีแอลกอฮอล์ผสม เพราะอาจเป็นอันตรายต่อลูกน้อยได้

อ้างอิง : https://bit.ly/30P1wdU