การบ่งต้อด้วยหนามหวาย

                เป็นศาสตร์การรักษาของแพทย์พื้นบ้านไทย มีการสืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน แต่ไม่มีปรากฏหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร มีเพียงการสืบต่อกันมาแบบมอบตัวศิษย์แล้วศึกษาอยู่กับครู เมื่อศึกษาจบแล้วครูเห็นว่าศิษย์มีความรู้ความสามารถ จึงอนุญาตให้ไปรักษา โดยครูหนึ่งท่าน จะมีศิษย์จำนวนไม่มาก ปัจจุบันผู้สืบทอดต่อวิชานี้คือ “หมอชเอม ขุมเพชร” ได้รับการถ่ายทอดความรู้จาก “ครูสงคราม อินบัว” จ.ระยอง ครูสงคราม ได้ศึกษาวิชารักษาต้อมาจาก “ครูอรุณ นนทวารี” ซึ่งครูอรุณมีศิษย์ 2 คน คือ ครูสงคราม และอีกท่านหนึ่งไม่ปรากฏชื่อ และที่อยู่ ส่วนครูสงครามมีศิษย์คนเดียว คือ “ครูชเอม ขุมเพชร” ครูสงครามจะเรียกวิธีการรักษาต้อว่า “การบ่งต้อ” โดยวิธีการรักษาจะใช้หนามหวายขม ซึ่งมีความแหลมคมทิ่มไปที่บริเวณด้านหลังผู้ป่วย ซึ่งจะมีตุ่มเป็นลักษณะเฉพาะที่เรียกว่า “ตุ่มต้อ” แล้วดึงใยสีขาว เรียกว่า “ใยต้อ” ที่อยู่ในตุ่มต้อออกมาให้ได้มากที่สุดแต่ละคนจะบ่งไม่เกิน 3 ตุ่ม โดยจะทำติดต่อกัน 3 วัน ใน 3 วันนี้จะต้องไม่ตรงกับ “วันพระ”   

**บริการ บ่งต้อ ด้วยหนามหวาย โดย มาตาคลินิกการแพทย์แผนไทย **

โดย พท.ลัลน์ณภัทร รังษีจันทร์

จบการการศึกษา

การแพทย์แผนไทยบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การแพทย์แผนไทย ใบอนุญาตผู้ดำเนินการสปา

ประเภทเวชกรรมไทย

เภสัชกรรมไทย ผดุงครรภ์ไทย และนวดไทย

หลักสูตรอื่นๆ

การนวดหน้า เทคนิคการนวดน้ำมันตะวันตก การนวดน้ำมันอโรมา การนวดสวีดิช

การนวดกระชับสัดส่วน การนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้า การบ่งต้อ

มาตาคลินิกการแพทย์แผนไทย

                       เปิดให้การรักษา บ่งต้อด้วยหนามหวาย ด้วยศาสตร์การรักษาด้วยการแพทย์พื้นบ้าน เป็นอีกทางเลือกในการรักษาโรคตา ต้อลม ต้อน้ำตา ต้อเนื้อ ต้อลิ้นหมา ต้อหิน ต้อกระจก มีอาการผิดปกติของดวงตา เช่น อาการคันตา ตาแห้ง ตามัว ตาพร่ามัว น้ำตาไหลมาก ตาฟางจากอายุที่มากขึ้นจอประสาทตาเสื่อม วุ้นในตาเสื่อม ปวดตา จากการใช้จอมือถือ คอมพิวเตอร์ 

ต้อกระจก

ต้อลม

ต้อหิน

ขั้นตอนและวิธีการรักษาแบบพื้นบ้านจะประยุกต์ใช้หลักการความสะอาดและเทคนิคการปลอดเชื้อทางการแพทย์แผนปัจจุบัน  

คนไข้ต้องมาทำการรักษา ติดต่อกันเป็นเวลา 3 วัน ( โดยที่ไม่ตรงวันพระ ) คนไข้สามารถมารับบริการได้ ตามวันเวลาที่ทางคลินิกนัดหมาย

สิ่งของที่คนไข้ต้องตรวจมาเอง เพื่อนำมาไหว้ครูก่อนรักษา

  1. กล้วยน้ำว้า 1 หวี (ควรใช้กล้วยน้ำว้าห่าม ยังเขียวอยู่)
  2. เทียนน้ำมนต์ หรือ เทียนขี้ผึ้ง 1 เล่ม
  3. ค่าบูชาครู 12 บาท
  4. ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ บ่งต้อ3ครั้ง 300บาท

***คลินิกไม่เก็บค่ารักษา*** ***

การรักษา 1 คอร์ส ทำการรักษา 3 ครั้ง (3 วัน ติดต่อกัน ) ควรเข้ารับการรักษาต่อเนื่อง 3-5 คอร์ส โดยแต่ละคอร์สไม่ควรห่างกันเกิน 1เดือน

กล้วยน้ำหว้า

เทียนน้ำมนต์หรือเทียนขี้ผึ้ง

ค่าบูชาครูและค่าอุปกรณ์

กรรมวิธีในการรักษาเริ่มต้นจากการตรวจสุขภาพคัดกรองเบื้องต้นผู้ป่วยที่มีอาการเกิดโรคภัยไข้เจ็บจากดวงตา ทั้งต้อหิน ต้อลมต้อกระจก เจ็บตา คันตา แสบตา ไปจนถึงผู้ที่ป่วยแล้วมีอาการตาบอด (ไม่ใช่ผู้ที่ตาบอดมาแต่กำเนิด) ก่อนทำการรักษา

***  คนไข้ที่จะเข้ามาทำการรักษาห้ามกินกล้วยน้ำว้าทุกชนิด และผลิตภัณฑ์จากกล้วย ก่อนมาและหลังการรักษาอย่างน้อย 3 วัน***

ข้อห้ามของผู้ที่มารับรักษา

  1. ห้ามกินหน่อไม้ ชะอม หลังทำการรักษา 15 วัน
  2. ห้ามกินของหมักของดองเหล้าเบียร์ 15 วัน
  3. ห้ามยกของหนักเกิน 20 กิโลกรัม 15 วัน
  4. หลีกเลี่ยงการโดนลมโดนแสงโดนฝุ่น 15 วัน

ปฏิทินการรักษาปี 2563

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม หมอนก  โทร 0887799927 , 0887799927

สถานที่รักษา

มาตาคลินิกการแพทย์แผนไทย ซอย ลาดพร้าว 71 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

 

การเดินทาง

โดยรถส่วนตัว : ขึ้นทางด่วน เอกมัย รามอินทรา ลงเกษตรศาสตร์ 

รถประจำทาง : สาย 156 ลงป้าย นาคนิวาส 48 

รถไฟใต้ดิน MRT : สถานีลาดพร้าว ต่อด้วย แท็กที่หรือรถประจำทาง 

รถไฟฟ้า BTS : สถานีเสนา ต่อด้วย แท็กที่หรือรถประจำทาง